Webmail
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Sığortalanmış əmanət nədir?

Əmanətin (bank hesabında olan vəsaitin) elə bir hissəsidir ki, əmanətçiyə xidmət göstərən iştirakçı bankda sığorta hadisəsi baş verdikdə “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə Fond tərəfindən kompensasiya olunur.

Kompensasiyanın məbləği və faizi nə qədərdir?

02 mart 2016-cı il tarixindən etibarən Fonda üzv banklarda qəbul edilən əmanətlər illik faiz dərəcəsi xarici valyuta üzrə 3 faiz və milli valyuta üzrə 15 faiz olmaqla 3 (üç) il müddətində tam sığortalanır.

Kompensasiya hansı valyutalarda ödənilir?

Milli valyutada olan əmanətlərə - manatda
Həm milli, həm də xarici valyutada olan əmanətlər - bir əmanət kimi manatla
ABŞ dolları və avroda olan əmanətlərə - həmin valyutada
Digər valyutada olan əmanətlərə - sığorta hadisəsi baş verən günə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsinə əsasən çarpaz məzənnə ilə hesablanmış ABŞ dolları və ya avroda


Online Kalkulyator

Facebook

Sorğu

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun fəaliyyəti barədə məlumatı ən çox haradan alırsınız?
- TV
- Radio
- Qəzetlər
- Jurnallar
- Banklar
- Reklam vərəqələri
- Başqa
Cavablar: 1189

Yeniliklərə abunə ol

Onlayn Kalkulyator

Tarix -   USD məzənnəsi -   EUR məzənnəsi -

*Qeyd: “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunun 27.2-ci maddəsinə əsasən əmanətlər üzrə faizlər sığorta hadisəsinin baş verdiyi günə qədər hesablanmış məbləğdə ödənilir, bu şərtlə ki, kompensasiya bu Qanunun 26.1-ci maddəsində göstərilən məbləğdən (30 min manat) artıq olmasın. Əmanətlər üzrə faizlərin hesablanması və əmanətçi tərəfindən götürülmə müddəti bank tərəfindən müxtəlif formada müəyyən olunduğuna görə kompensasiya məbləği üzrə hesablanmış faizlər onlayn kalkulyatorda nəzərə alınmamışdır. Bu səbəblə “kompensasiya məbləği” bölümündə Əmanətçinin əsas məbləği qeyd edilir.

Bankdakı əmanətləriniz

Əmanət 1
Əmanətin qoyulma tarixi: - -
   Maksimum faiz dərəcəsi: %


Əmanətin valyutası:

Əmanətin məbləği:     Əmanətin faiz dərəcəsi:
   
Bank qarşısında öhdəlikləriniz
Öhdəlik 1
Öhdəliyin valyutası:

Öhdəliyin tam məbləği (faizlə birlikdə):     
   
KOMPENSASİYA MƏBLƏĞİ: 0 AZN

Kompensasiya olunmayan məbləğ: 0 AZN
       

Valyuta məzənnəsi

tam siyahı
 

Fonda göndər

Beynəlxalq təşkilatlar

Yerli təşkilatlar

ONLINE istifadəçilər

Hal-hazırda 19 istifadəçi saytdadır.