Webmail
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Sığortalanmış əmanət nədir?

Əmanətin (bank hesabında olan vəsaitin) elə bir hissəsidir ki, əmanətçiyə xidmət göstərən iştirakçı bankda sığorta hadisəsi baş verdikdə “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə Fond tərəfindən kompensasiya olunur.

Kompensasiyanın məbləği və faizi nə qədərdir?

02 mart 2016-cı il tarixindən etibarən Fonda üzv banklarda qəbul edilən əmanətlər illik faiz dərəcəsi xarici valyuta üzrə 3 faiz və milli valyuta üzrə 15 faiz olmaqla 3 (üç) il müddətində tam sığortalanır.

Kompensasiya hansı valyutalarda ödənilir?

Milli valyutada olan əmanətlərə - manatda
Həm milli, həm də xarici valyutada olan əmanətlər - bir əmanət kimi manatla
ABŞ dolları və avroda olan əmanətlərə - həmin valyutada
Digər valyutada olan əmanətlərə - sığorta hadisəsi baş verən günə Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsinə əsasən çarpaz məzənnə ilə hesablanmış ABŞ dolları və ya avroda


Online Kalkulyator

Facebook

Sorğu

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun fəaliyyəti barədə məlumatı ən çox haradan alırsınız?
- TV
- Radio
- Qəzetlər
- Jurnallar
- Banklar
- Reklam vərəqələri
- Başqa
Cavablar: 1189

Yeniliklərə abunə ol

Normativ sənədlər və təlimatlar

       

Fondun Qaydaları

 

- Əmanətçilərə kompensasiyaların ödənilməsi üçün agent bankın seçilməsi Qaydaları

- Borc vəsaitlərinin cəlb olunması və əlavə haqların ödənilməsi Qaydaları

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun daxili audit xidmətinin Rəhbər Prinsipləri

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Etika məcəlləsi

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurasının fəaliyyət Qaydaları (reqlamenti)

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun investisiyalara dair Qaydaları

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair Qaydaları

- Kompensasiyaların ödənilməsi proseduruna dair Qaydalar

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun məxfilik və məsuliyyətə dair Qaydaları

- Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun möhür və ştamplarının istifadəsi və saxlanmasına dair Qaydalar

- İştirakçı banklar tərəfindən Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təqvim haqlarının ödənilməsi və hesabatların təqdim edilməsi Qaydaları

- İştirakçı bankların əmanətçilər qarşısında öhdəliklərinin uçotu Qaydaları

- İştirakçı banklar tərəfindən əmanətlərin sığortalanmasına dair ictimaiyyətin məlumatlandırılması

3. Təlimatlar

Kompensasiyanın ödənilməsi üçün müraciət etmiş əmanətçilər və digər şəxslərin eyniləşdirilməsinə dair təlimat

4.  Digər sənədlər

Kompensasiyalarin ödənilməsi üçün agent müqaviləsi

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun normativ hüquqi sənədlərinin reyestri  (2007-2014-cü illər)

Kreditorlar Komitəsi haqqında ƏSASNAMƏ
       

Valyuta məzənnəsi

tam siyahı
 

Fonda göndər

Beynəlxalq təşkilatlar

Yerli təşkilatlar

ONLINE istifadəçilər

Hal-hazırda 21 istifadəçi saytdadır.