Xəbərlər

17/01/2019

ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU POÇT DAŞINMASI XİDMƏTİ İLƏ BAĞLI YENİ KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu poçt daşınması xidməti göstərilməsi ilə bağlı kotirovka sorğusu elan edir. Təkliflər 28 yanvar 2019-cu il saat 12:00-dək qəbul olunur. Təklif zərfləri 28...

10/01/2019

SIĞORTA HADİSƏSİ BAŞ VERMİŞ BANKLARIN QORUNAN ƏMANƏTÇİLƏRİNƏ KOMPENSASİYA ÖDƏNİŞİ BARƏDƏ

​Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2012-2017-ci illər ərzində sığorta hadisəsi baş vermiş 13 bankda sığortalı əmanətlər üzrə 1 yanvar 2019-ci il tarixinədək 824,3 milyon manat kompensasiya ödəyib ki, bu...

09/01/2019

2018-Cİ İL ƏRZİNDƏ LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN BANKLARIN BALANSINDAKI DAŞINAR VƏ DAŞINMAZ ƏMLAKLARIN SATIŞI ÜZRƏ 35 HƏRRAC KEÇİRİLİB

​Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Azərbaycan Respublikası Xammal və Əmtəə Birjası vasitəsilə 2018-ci il ərzində keçirilən 35 hərracda ləğv prosesində olan QSC...

09/01/2019

BİLDİRİŞ

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” 29 dekabr 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı bankların 9 yanvar 2019-cı il tarixinə olan reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır:

Reyestr nömrəsi

...

22/12/2018

Bildiriş

Ləğv prosesində olan "Dəmirbank" ASC-nin qorunan əmanətçilərinin nəzərinə

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu ləğv prosesində olan "DəmirBank" ASC-nin qorunan əmanətçilərinin diqqətinə çatdırır ki, qorunan əmanətlər üzrə kompensasiyaların ödənilməsi üçün ərizələrin qəbulu müddəti 29...

12/12/2018

LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN BANKLARIN BALANSINDAKI DAŞINAR VƏ DAŞINMAZ ƏMLAKLARIN HƏRRACLARDA SATILMASI BARƏDƏ

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Azərbaycan Respublikası Xammal və Əmtəə Birjası vasitəsilə 2018-ci ilin avqust-noyabr aylarında keçirilən hərraclarda ləğv prosesində olan QSC “BankStandard” KB,...