Xəbərlər

02/06/2020

Ləğv prosesində olan “NBC Bank” ASC-yə borc öhdəliyi olan hüquqi və fiziki şəxslərə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-131/2020 saylı qərarı ilə “NBC Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...

02/06/2020

Ləğv prosesində olan “AG Bank” ASC-yə borc öhdəliyi olan hüquqi və fiziki şəxslərə BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-132/2020 saylı qərarı ilə “AG Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...

31/05/2020

Ləğv prosesində olan “NBC Bank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə İKİNCİ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-131/2020 saylı qərarı ilə “NBC Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “NBC...

31/05/2020

Ləğv prosesində olan “AG Bank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə İKİNCİ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 14 may 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-132/2020 saylı qərarı ilə “AG Bank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “AG...

30/05/2020

LİSENZİYASI LƏĞV EDİLƏN “ATABANK” ASC VƏ “AMRAHBANK” ASC-də QORUNAN ƏMANƏTLƏR ÜZRƏ KOMPENSASİYALARIN VERİLMƏSİ BARƏDƏ MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28 aprel 2020-ci il tarixli qərarı ilə “Atabank” ASC və “Amrahbank”...

28/05/2020

Ləğv prosesində olan “Amrahbank” ASC-nin kreditorlarının nəzərinə ÜÇÜNCÜ BİLDİRİŞ

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 30 aprel 2020-ci il tarixli 2-3 (103)-130/2020 saylı qərarı ilə “Amrahbank” ASC müflis elan edilmiş və iflas proseduruna başlanmışdır. Eyni qərarla Əmanətlərin Sığortalanması Fondu...